Zastosowanie promienników gazowych w przemyśle

W zakładach przemysłowych jak w każdym innym obiekcie zachodzi konieczność zapewnienia odpowiednich warunków osobom przebywającym w obiekcie. Dotyczy to w równym stopniu bezpieczeństwa jak i również warunków sanitarnych. Każdy obiekt musi bowiem spełniać wymogi zawarte w przepisach krajowych oraz międzynarodowych, które odnoszą się bezpośrednio do niego. I tak w obiektach przemysłowych muszą być zachowane przepisy dotyczące minimalnej ilości umywalek oraz toalet przypadających na określoną ilość pracowników.

Promiennik gazowy pomaga utrzymać wymaganą temperaturę

promienniki gazowe ceramiczneNie inaczej ma się sytuacja jeśli chodzi o ogrzewanie. W odpowiednich przepisach określone są bowiem minimalne temperatury, które muszą zostać zapewnione przez pracodawcę w określonych warunkach pracy. Podobnie wygląda sprawa w przypadku długotrwałego narażenia na wysokie temperatury. W takim przypadku pracodawca jest zobligowany do zapewniania odpowiedniej ilości płynów takich jak woda na każdego pracownika. Jeśli chodzi o regulację temperatury na ternie zakładu często wykorzystywane są promienniki gazowe ceramiczne, które stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem ze względu na swoje zalety. Promienniki gazowe mogą być bowiem stosowane nawet w wysokich obiektach. Ich paliwem jest gaz, który obecnie jest jednym z najtańszych dostępnych surowców. Oprócz tego promienniki mogą być ustawione w sposób, który zapewnia ogrzanie określonej przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest ogrzewanie bezpośrednio stanowiska na którym pełni swoje czynności pracownik. W ten sposób ma on zapewniony odpowiedni komfort cieplny.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, którymi bez wątpienia są ceramiczne promienniki gazowe istnieje możliwość obniżenia rachunków związanych z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Szczególnie dotyczy to dużych obiektów przemysłowych, które posiadają dużą kubaturę. W wyniku krajowych oraz międzynarodowych przepisów mających na celu ochronę środowiska naturalnego często przedsiębiorca realizujący projekt budowy lub modernizacji instalacji grzewczej może otrzymać dofinansowanie z odpowiednich programów operacyjnych. Dzięki temu okres zwrotu z inwestycji jest w znacznej mierze skrócony co stanowi dodatkowy bodziec do realizacji tego typu rozwiązań.