Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Wśród wielu zajęć, jakie można wykonywać po studiach z zakresu budownictwa, możemy znaleźć bardzo interesujący zawód zarządcy nieruchomości. Jest to bardzo specyficzna praca, która wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, która łączy znajomość prawa budowlanego i cywilnego. Ze względu na zakres obowiązków, jaki wykonuje taki pracownik, jest konieczne, aby miał pojęcie również o zasadach, które dotyczą wynajmowania lokali i umów cywilno – prawnych.

Zarządzanie nieruchomościami w Krakowie

zarządca wspólnoty mieszkaniowej w KrakowiePomimo, że w Krakowie jest bardzo wiele uczelni technicznych, stosunkowo niewielu ludzi posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomościami. Jest to jednak zawód bardzo poszukiwany, gdyż według przepisów prawa, każdy obiekt wielorodzinny musi być odpowiednio nadzorowany. Zarządcy nieruchomości, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, są więc poszukiwani zarówno przez wspólnoty mieszkaniowe jak i firmy, które oferują tego typu usługi. Osoba, która dba o nasze budynki ma bardzo szeroki zakres obowiązków. Zajmuje się między innymi negocjowaniem cen oraz podpisywaniem umów i rozwiązywaniem problemów wynikających z dostarczania różnego rodzaju mediów. Wszelkiego rodzaju rozliczenia czynszu, który płacony jest przez mieszkańców oraz informowanie ich o najważniejszych wydarzeniach należą do czynności, które wykonuje zarządca wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie. Taki pracownik odpowiada również za stan techniczny naszego obiektu. Musi on potrafić sprawnie oceniać, które usterki wymagają poprawienia oraz w porozumieniu ze wspólnotą mieszkaniową wyłaniać firmy, które zajmą się ich usunięciem. Zarządca nieruchomości odpowiada również za to, aby na terenie obiektu panował porządek. Powinien więc nadzorować prace wykonywane przez firmę sprzątającą. Podobnie z nadzorowaniem prac remontowych, które są wykonywane na terenie obiektu przez firmy zewnętrzne.

Zarządca obiektu jest również zobowiązany aby wypełniać książkę obiektu. Musi więc pilnować wszelkiego rodzaju terminów przeglądów technicznych wind, bram garażowych lub klimatyzacji. Może on również uczestniczyć w wynajmowaniu lokali oraz kontrolować, czy mieszkańcy terminowo uiszczają wszystkie opłaty. Ze wszystkich wykonywanych obowiązków sprawozdaje on się na spotkaniach wspólnoty mieszkaniowej.