Odszkodowania za błędy lekarzy

W każdym zawodzie gdzie występuje czynnik ludzki, mogą pojawić się błędy. Sztuka lekarska wymaga szczególnej dokładności, gdyż jeden mały błąd może zadecydować o czyimś zdrowiu, lub nawet życiu. Lekarz swojego zawodu uczy się przez wiele lat studiów, a potem jeszcze musi odbyć kilka lat praktyk, dlatego wśród społeczeństwa cieszy się dużym poważaniem. 

Od czego zależą kwoty odszkodowań?

błędy medyczne - odszkodowaniaNawet najlepszy lekarz może popełnić błąd, bo każda operacja, czy każdy zabieg jest inny i może go zaskoczyć. Ustalenie wysokości odszkodowania za popełniony błąd jest bardzo trudne, gdyż musimy wycenić na ile jest warte życie ludzkie. Wiadomo, że osoby pokrzywdzone i ich rodziny, chcą uzyskać jak najwyższe, ale czy w sytuacji utraty zdrowia, lub życia, można wycenić ile było warte? To bardzo trudne pytanie. Lekarz jest tylko człowiekiem i chce jak najlepiej, dlatego również dla niego taka sytuacja jest bardzo ciężka. Za błędy medyczne – odszkodowania można uzyskać od ubezpieczyciela lekarza, który najprawdopodobniej był ubezpieczony. Możemy iść na ugodę ze szpitalem i otrzymana wtedy kwota, będzie rezultatem negocjacji, ale możemy także sprawę zgłosić do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o zdarzeniach medycznych, która na podstawie zebranych dokumentów, przedstawi wysokość kwoty satysfakcjonującą stronę pokrzywdzoną. W przypadku postępowania sądowego osoba poszkodowana może uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie, aniżeli uzyskałaby od szpitala w wyniku ugody. Jego wysokość obejmuje straty finansowe poniesione na konieczne leczenie, czy rehabilitację i obejmują między innymi zakup leków, koszty dojazdu do szpitala, czy nawet przystosowanie mieszkania osoby poszkodowanej do użytkowania jeżeli jest osobą niepełnosprawną. W takiej sytuacji konieczne jest, aby pacjent gromadził wszelkie faktury, paragony i rachunki, które będzie mógł w odpowiednim momencie przedstawić przed sądem, albo komisją. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego, o odszkodowanie może się ubiegać jego rodzina.

Mówiąc o odszkodowaniu mamy na myśli zadośćuczynienie, które jest jednorazową wypłatą pieniężną, która ma na celu wynagrodzenie w jakimś stopniu poniesionych przez poszkodowanego strat psychicznych i fizycznych. Choć w przypadku trwałej utraty zdrowia, ciężko mówić żeby jakakolwiek kwota mogła nam wynagrodzić cierpienie jakiego doświadczyliśmy, i które będzie nam towarzyszyć do końca życia.