Ochrona obiektów w razie pożaru

Wszystkie rozwiązania mające zastosowanie w systemach przeciwpożarowych na szczęście rzadko kiedy znajdują swoje zastosowanie. Jednak ich brak może nieść za sobą tragiczne skutki. Dlatego już przy projektowaniu budynku ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przeciwpożarowa instalacja hydrantowa

instalacje hydrantoweJednym z podstawowych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego są instalacje hydrantowe wykorzystywane przy wszystkich budynkach. W prawie budowlanych określono wiele wymagań jakie powinien spełniać każdy obiekt budowlany, a wśród nich są również informacje o bezpieczeństwie pożarowym. Każdy właściciel obiektu budowlanego ma obowiązek je spełniać wybierając odpowiedni system zabezpieczający podczas możliwego pożaru. Ponadto bardzo ważna jest stała kontrola urządzeń oraz ich konserwacja, a w razie potrzeby wymiana. W skład urządzeń instalacji hydrantowej wchodzą: zbiorniki wodne zapewniające stały dopływ wody oraz urządzenia dystrybucyjne takie jak hydrant nadziemny i podziemny, węże tłoczone, szafki hydrantowe, zawory ścienne i prądownice. Instalacje hydrantowe dzielą się na dwie kategorie w zależności od położenia. Pierwsze z nich to wewnętrzne do gaszenia pożarów, jak sama nazwa wskazuje, wewnątrz budynków oraz zewnętrzne, analogicznie do poprzednich mają za zadanie umożliwić gaszenie pożaru na zewnątrz obiektu i w terenach otwartych. Głównym zadaniem instalacji hydrantowej jest umożliwienie przeprowadzenia szybkiej i skutecznej akcji w przypadku wybuchu pożaru. 

Wielu z nas na co dzień nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie bez znaczenia jest, kiedy przychodzimy do nowej pracy i otrzymujemy przeszkolenie na wypadek wybuchu pożaru w budynku. Wiedza gdzie znajdują się urządzenia gaszące ogień jest niezbędna, aby w razie wypadku uratować swoje życie.