Czym jest podchloryn sodu?

 

Podchloryn sodu (NaOCl) to związek, który można skutecznie stosować do oczyszczania wody. Jest stosowany na dużą skalę do oczyszczania powierzchni, wybielania, usuwania zapachów i dezynfekcji wody. Podchloryn sodu jest klarownym, lekko żółtawym roztworem o charakterystycznym zapachu.

Gdzie znajduje zastosowanie podchloryn sodu?

stabilizowany podchloryn soduJako środek wybielający do użytku domowego zawiera zwykle 5% podchlorynu sodu. Jeśli jest bardziej stężony, zawiera stężenie 10-15% podchlorynu sodu, a przy pH około 13, pali się i działa żrąco. Podchloryn sodu jest niestabilny. Chlor odparowuje z roztworu chloru dziennie bardzo znacząco. Podgrzany podchloryn sodu rozpada się. Dzieje się tak również, gdy podchloryn sodu wchodzi w kontakt z kwasami, światłem słonecznym, niektórymi metalami oraz trującymi i żrącymi gazami, w tym gazem chlorowym. Stabilizowany podchloryn sodu jest silnym utleniaczem i reaguje z łatwopalnymi związkami i reduktorami. Roztwór podchlorynu sodu jest słabą zasadą, która jest łatwopalna. Podczas transportu, przechowywania i stosowania podchlorynu sodu należy pamiętać o tych cechach. Ze względu na obecność sody kaustycznej w podchlorynie sodu, pH wody wzrasta. Gdy podchloryn sodu rozpuszcza się w wodzie, tworzą się dwie substancje, które odgrywają rolę w utlenianiu i dezynfekcji. Są to kwas podchlorawy i mniej aktywny jon podchlorynowy. Wartość pH wody określa ilość powstającego kwasu chlorowego. Podczas stosowania podchlorynu sodu do obniżenia pH stosuje się kwas chlorowodorowy. Podchloryn sodu jest stosowany na dużą skalę. Na przykład w rolnictwie, przemyśle chemicznym, przemyśle farbiarskim i wapienniczym, przemyśle spożywczym, przemyśle szklarskim, przemyśle papierniczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle syntetycznym i przemyśle utylizacji odpadów. W przemyśle tekstylnym podchloryn sodu stosuje się do wybielania tekstyliów. Czasami dodaje się go do ścieków przemysłowych. Ma to na celu zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów.

Podchloryn ma wiele zastosowań, dzięki którym jest tak popularny. Neutralizuje gazowy wodór siarki i amoniak. Podchloryn może być stosowany w celu zapobiegania wzrostu glonów i skorupiaków w wieżach chłodniczych. W uzdatnianiu wody podchloryn służy do dezynfekcji wody. W gospodarstwach domowych podchloryn jest często używany do oczyszczania i dezynfekcji domu.