Różne formy organizacji pogrzebów

Chowanie zmarłych nabrało tak uroczystego charakteru, że powstały przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją tych uroczystości i rozwinął się przemysł funeralny. Fakt ten ma uzasadnienie głównie w tym, że najbliżsi zmarłego, którzy są zobligowani do zorganizowania tego pochówku, pogrążeni w żałobie, z trudem rozwiązują związane z tym problemy. Możliwość zlecenia zorganizowania obrządku specjalistom, pozwala na niezakłócone przeżywanie żałoby.

Jaki ceremoniał pogrzebowy?

firma pogrzebowaPochówek zmarłego może odbywać się w ceremoniale świeckim lub religijnym. Dla pogrzebu w ceremoniale religijnym, każde wyznanie ma opracowany własny ceremoniał, więc wystarczy wskazać właściwy kościół. Ceremoniał świecki jest stosunkowo „młody” i nie ma wypracowanej jednolitej formuły, dlatego firma pogrzebowa musi wykazać się inwencją, aby uroczystość była odpowiednio ważna i poważna. Często najbliżsi, szczególnie jeśli dotyczy to środowisk artystycznych, sugerują charakter i dostarczają akcesoria na tę „imprezę”. Jednak to zakład pogrzebowy musi zadbać o to, aby uroczystość miała odpowiednią oprawę. Pojawia się mistrz ceremonii, który zamiast duchownego, prowadzi całą uroczystość. Ma ona miejsce w Domu Pogrzebowym, zlokalizowanym zwykle na lub w pobliżu cmentarza. Znajduje się tam odpowiedni podest na katafalk z trumną lub urną, a także przestrzeń do dekoracji i miejsca dla żałobników. Swieckie pożegnanie ma zwykle stosowną oprawę muzyczną. Mistrz ceremonii prezentuje sylwetkę zmarłej osoby, podkreślając zwykle zasługi dla przybyłych i otoczenia. W imieniu zmarłego dziękuję przybyłym za towarzyszenie mu w ostatniej drodze. Zakład pogrzebowy musi również zapewnić odpowiednią dekorację –  kiry, świece, kwiaty.  W każdym przypadku, do zadań firmy należy przechowywanie zwłok, przygotowanie grobu, ewentualnie kremacja, wszelka transportacja, a na koniec ułożenie grobu. Firmie można również zlecić wydrukowanie i rozwieszenie klepsydr oraz zorganizowanie konselacji.

Oczywiście zakład dostarcza trumnę lub urnę i tutaj „wkracza” przemysł funeralny, czyli również producenci urn i trumien. Teraz znaczącą rolę odgrywa moda. Dotyczy zarówno wyglądu i kształtów, jak i surowców obowiązujących w danym sezonie.  Miejscem skupiającym wszystkie tendencje i nowinki z tego obszaru są Targi Funeralne, gdzie zakłady pogrzebowe uzyskują właściwą wiedzę i akcesoria, aby utrzymać się w branży.