Kontrole Inspekci Transportu Drogowego

Rozkwit transportu drogowego generuje zwiększony ruch na drogach zarówno w kraju jak i za granicą. Organizowany i przeprowadzany jest przez przewoźników drogowych, czyli przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu i przewozu drogowego. Firmy transportowe posiadają odpowiedni park samochodowy oraz przeszkolonych i posiadających wszelkiego rodzaju uprawnienia i certyfikaty kierowców. Respektują wszystkie przepisy dotyczące przewozu i transportu w ruch kołowym.

Jak wyglądają kontrole prowadzone przez ITD?

kontrola ITDUstawa o transporcie drogowym określa zasady podejmowania i wykonywania zleceń przewozowych. Powstała ona w celu poprawy stanu i jakości usług transportowych. Nie należy również zapominać, że w tym samym celu powstała norma prawna dotycząca czasu pracy kierowców mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Zarówno transportów wielkogabarytowych jak i zwykłych, poruszających się po tych samych ulicach i autostradach pojazdów osobowych. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czynne pozostawanie za kierownicą przez dłuższy czas skutkuje spadkiem zdolności postrzegania, oraz refleksu. Dlatego tak ważną rzeczą są przerwy w podróży, relaks i wypoczynek. Czas pracy kierowcy liczony jest od jej rozpoczęcia do zakończenia i obejmuje nie tylko prowadzenia pojazdu ale również nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, załatwianie czynności spedycyjnych i administracyjnych oraz codzienną obsługę pojazdu. Dzienny okres aktywnej jazdy nie może przekraczać dziewięciu godzin, w wyjątkowych sytuacjach może się przeciągnąć do dziesięciu nie częściej jednak niż dwa razy w tygodniu. Po czteroipółgodzinnym prowadzeniu przysługuje czterdziestopięciominutowa przerwa. Respektowaniem tych przepisów zajmuje się kontrola ITD, której zasady działalności określa ustawa. Kontrolerzy ITD. Poruszają się oznakowanymi pojazdami, przed rozpoczęciem kontroli powinni się wylegitymować lub pokazać identyfikator. Są uprawnieni do kontroli w transporcie drogowym. Sprawdzają czas pracy kierowcy, jego dokumenty oraz uprawnienia, dokumentację wozu oraz dotyczącą przewożonego materiału. Mogą skontrolować stan trzeźwości kierowcy oraz stan techniczny pojazdu i masę przewożonego towaru.

Pamiętajmy więc, że pracownik ITD stara się pomóc kierowcy wbrew powszechnym przekonaniom iż jest tylko w celu wypisywania mandatów i nakładania kar zarówno na kierowcę jak i na jego pracodawcę. Czasami jest on pierwszą osobą, która zauważy poważne usterki auta i dzięki temu możemy uniknąć różnego rodzaju wypadków i kolizji.