Fachowa ochrona na imprezie masowej

Imprezy masowe należały do bodaj najtrudniejszych, jeśli chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Sama skala niektórych wydarzeń bardzo ograniczała możliwości pracowników, dlatego też ochrona często polegała bardziej na minimalizowaniu skutków powstałych zdarzeń, zwłaszcza przy ograniczonej ilości personelu ochrony.

Profesjonalne zabezpieczenie imprezy masowej

Ochrona imprez masowychPrzede wszystkim, największym problemem zawsze była duża ilość uczestników imprezy, która ogromnie przekraczała liczebnie personel ochrony. Z tego też powodu, ochrona imprez masowych miała przede wszystkim na celu przeciwdziałanie wszelkim sytuacjom niepożądanym, zanim w ogóle powstały. Pracownicy ochrony, posiadający pozwolenie na wykonywanie czynności na imprezach masowych, byli upoważnieni do ograniczenia dostępu osobom pod wpływem alkoholu lub też próbujących wnieść na teren imprezy niebezpieczne przedmioty. W trakcie eventu, najczęściej monitorowali oni publiczność bezpośrednio, i reagowali na wszelkie wezwania i zdarzenia natychmiast. Na wielu imprezach używany był system monitorowania wizyjnego, na obiektach na których takowy system był zainstalowany, który ogromnie ułatwiał zabezpieczenie takowej imprezy, gdyż operator monitoringu mógł wtedy działać również jako dyspozytor, przekazując na bieżąco informacje dla pracowników ochrony fizycznej, co pozwalało na błyskawiczną reakcję w razie potrzeby.

Oczywiście, oprócz przeciwdziałania w terenie, równie ważne było zapewnienie ochrony artystom czy osobom występującym na owym evencie, jak i ich mieniu. Z tego powodu, dostęp do scen czy miejsc pokazu był najczęściej całkowicie zabezpieczony przez pracowników ochrony, a pomieszczenia dla ekipy organizacyjnej były pod stałym nadzorem pracowników ochrony fizycznej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi